Detaljer om förslaget

Ceramic tiling systems - Sustainability for ceramic tiles and installation materials - Part 1: Specification for ceramic tiles
Nummer:ISO/DIS 17889-1
Kommitté:SIS/TK 596
Sista svarsdatum:den 19 feb 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.