Detaljer om förslaget

Information technology - Radio frequency identification device performance test methods - Part 3: Test methods for tag performance
Nummer:ISO/IEC DIS DIS 18046-3
Kommitté:SIS/TK 611
Sista svarsdatum:den 29 jan 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.