Detaljer om förslaget

Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test)
Nummer:prEN 14112
Kommitté:SIS/TK 413
Sista svarsdatum:den 13 feb 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.