Detaljer om förslaget

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 25: Mixtures of polyester with certain other fibres (method using trichloroacetic acid and chloroform) (ISO/DIS 1833-25:2019)
Nummer:prEN ISO 1833-25
Kommitté:SIS/TK 160
Sista svarsdatum:den 3 feb 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.