Detaljer om förslaget

Calculation method of carbon dioxide emission intensity from iron and steel production - Part 4: Guidance for using ISO 14404 family
Nummer:ISO/DIS 14404-4
Kommitté:SIS/TK 120
Sista svarsdatum:den 12 feb 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.