Detaljer om förslaget

Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 9: Solid thimbles
Nummer:prEN 13411-9
Kommitté:SIS/TK 222
Sista svarsdatum:den 11 feb 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.