Detaljer om förslaget

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes
Nummer:prEN 13381-1
Kommitté:SIS/TK 181
Sista svarsdatum:den 17 feb 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.