Detaljer om förslaget

Cigarettes - Determination of benzo[a]pyrene in cigarette mainstream smoke under intense smoking conditions using GC/MS - Part 1: Method using methanol as extraction solvent
Nummer:ISO/DIS 23906-1
Kommitté:SIS/TK 442
Sista svarsdatum:den 16 feb 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.