Detaljer om förslaget

Iron ores - Determination of the moisture content of a lot
Nummer:ISO/DIS 3087
Kommitté:SIS/TK 149
Sista svarsdatum:den 6 feb 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.