Detaljer om förslaget

Fuels - Identification of vehicle compatibility - Graphical expression for consumer information
Nummer:prEN 16942:2016/A1:2019
Kommitté:SIS/TK 415
Sista svarsdatum:den 5 feb 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.