Detaljer om förslaget

Road vehicles - Clock extension peripheral interface (CXPI) - Part 6: Transport and network layer conformance test plan
Nummer:ISO/DIS 20794-6
Kommitté:SIS/TK 240
Sista svarsdatum:den 27 jan 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.