Detaljer om förslaget

Cigarettes - Determination of selected carbonyls in the mainstream smoke of cigarettes under intense smoking conditions - Method using high performance liquid chromatography
Nummer:ISO/DIS 23922
Kommitté:SIS/TK 442
Sista svarsdatum:den 22 jan 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.