Detaljer om förslaget

Wood flooring and parquet - Determination of top and bottom layer delamination of multilayer elements - Test method
Nummer:prEN 17456
Kommitté:SIS/TK 182
Sista svarsdatum:den 21 jan 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.