Detaljer om förslaget

Heat pump water heater — Testing and rating at part load conditions and calculation on seasonal coefficient of performance for space heating
Nummer:ISO/DIS 21978
Kommitté:SIS/TK 467
Sista svarsdatum:den 26 jan 2020
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.