Detaljer om förslaget

Cards and security devices for personal identification - Contactless proximity objects - Part 3: Initialization and anticollision - Amendment 2: Enhancements for harmonization
Nummer:ISO/IEC DIS 14443-3:2018/Amd 2
Kommitté:SIS/TK 448
Sista svarsdatum:den 28 aug 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.