Detaljer om förslaget

Identification cards - Integrated circuit cards - Part 4: Organization, security and commands for interchange
Nummer:ISO/IEC DIS 7816-4
Kommitté:SIS/TK 448
Sista svarsdatum:den 20 aug 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.