Detaljer om förslaget

Non-destructive testing - Acoustic emission testing - In-service acoustic emission monitoring of metallic pressure equipment and structures - General requirements
Nummer:prEN 17391
Kommitté:SIS/TK 125
Sista svarsdatum:den 10 jul 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.