Detaljer om förslaget

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 5: Protective paint systems (ISO/FDIS 12944-5:2019)
Nummer:prEN ISO 12944-5
Kommitté:SIS/TK 146
Sista svarsdatum:den 7 jul 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.