Detaljer om förslaget

Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Pedestrian-propelled trucks - Amendment 2 (ISO 3691-5:2014/DAmd 2:2019)
Nummer:prEN ISO 3691-5:2015/A2
Kommitté:SIS/TK 221
Sista svarsdatum:den 27 jun 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.