Detaljer om förslaget

Metallic tube connections for fluid power and general use - Test methods for hydraulic fluid power connections
Nummer:ISO/DIS 19879
Kommitté:SIS/TK 106
Sista svarsdatum:den 20 maj 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.