Detaljer om förslaget

Graphic technology - File format for quality control and metadata - Part 2: Print quality exchange (PQX)
Nummer:ISO/DIS 20616-2
Kommitté:SIS/TK 434
Sista svarsdatum:den 16 maj 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.