Detaljer om förslaget

Cards and security devices for personal identification - Test methods - Part 1: General characteristics
Nummer:ISO/IEC DIS 10373-1
Kommitté:SIS/TK 448
Sista svarsdatum:den 20 apr 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.