Detaljer om förslaget

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 9: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using benzyl alcohol) (ISO/DIS 1833-9:2019)
Nummer:prEN ISO 1833-9
Kommitté:SIS/TK 160
Sista svarsdatum:den 1 apr 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.