Detaljer om förslaget

Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete - Test methods - Part 3: CFRP strips
Nummer:ISO/DIS 10406-3
Kommitté:SIS/TK 556
Sista svarsdatum:den 11 mar 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.