Detaljer om förslaget

Railway applications - Passenger alarm system - Part 2: System requirements for urban rail
Nummer:prEN 16334-2
Kommitté:SIS/TK 254
Sista svarsdatum:den 21 feb 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.