Detaljer om förslaget

Non-destructive testing - Ultrasonic thickness measurement (ISO 16809:2017)
Nummer:prEN ISO 16809
Kommitté:SIS/TK 125
Sista svarsdatum:den 20 feb 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.