Detaljer om förslaget

Railway Applications - Gauges - Part 4: Catalogue of gauges and associated rules
Nummer:prEN 15273-4
Kommitté:SIS/TK 254
Sista svarsdatum:den 21 mar 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.