Detaljer om förslaget

Road vehicles - Durability test method of starter relay for stop and start system
Nummer:ISO/DIS 22565
Kommitté:SIS/TK 240
Sista svarsdatum:den 15 jan 2019
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.