Detaljer om förslaget

Information technology - Automated Identification and Data Capture Techniques - Syntax for high-capacity ADC media
Nummer:ISO/IEC DIS 15434
Kommitté:SIS/TK 611
Sista svarsdatum:den 31 okt 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.