Detaljer om förslaget

Footwear - Test methods for uppers, linings and insocks - Colour fastness to rubbing
Nummer:prEN ISO 17700
Kommitté:SIS/TK 158
Sista svarsdatum:den 19 okt 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.