Detaljer om förslaget

Leather - Raw Skins - Guidelines for Preservation of Goat and Sheep Skins
Nummer:ISO/DIS 22284
Kommitté:SIS/TK 158
Sista svarsdatum:den 15 okt 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.