Detaljer om förslaget

Chemical Disinfectants and Antiseptics - Quantitative Carrier test for Airborne Room Disinfection by Automated Processes - Determination of Bactericidal, Fungicidal, Yeasticidal, Sporicidal, Tuberculocidal, Mycobactericidal, Virucidal and Phagocidal Activities in the Medical Area, Veterinary Area and Food, Industrial, Domestic and Institutional Areas - Test Methods and Requirements Phase 2, Step2
Nummer:prEN 17272
Kommitté:SIS/TK 349
Sista svarsdatum:den 16 okt 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.