Detaljer om förslaget

Chemical analysis of steel - Order of listing elements in steel standards
Nummer:ISO/DIS 6306
Kommitté:SIS/TK 135
Sista svarsdatum:den 17 okt 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.