Detaljer om förslaget

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing - Part 2: Dimensions other than linear or angular sizes (ISO/FDIS 14405-2:2018)
Nummer:prEN ISO 14405-2
Kommitté:SIS/TK 507
Sista svarsdatum:den 21 sep 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.