Detaljer om förslaget

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 10: Mixtures of triacetate or polylactide with certain other fibres (method using dichloromethane) (ISO/DIS 1833-10:2018)
Nummer:prEN ISO 1833-10
Kommitté:SIS/TK 160
Sista svarsdatum:den 3 sep 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.