Detaljer om förslaget

Jernkontoret’s inclusion chart II for quantitative assessment of the content of non-metallic inclusions in metals and alloys
Nummer:ftSS 111116
Kommitté:SIS/TK 121
Sista svarsdatum:den 2 sep 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.