Detaljer om förslaget

Eye and face protection for sports use - Part 1: Skiing goggles
Nummer:prEN ISO 18527-1
Kommitté:SIS/TK 399
Sista svarsdatum:den 25 jul 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.