Detaljer om förslaget

Test conditions for machining centres - Part 7: Accuracy of finished test pieces
Nummer:ISO/DIS 10791-7
Kommitté:SIS/TK 491
Sista svarsdatum:den 21 jul 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.