Detaljer om förslaget

Leather - Physical and mechanical test methods for the determination of soiling - Part 1: Rubbing (Martindale) method (ISO/DIS 26082-1:2018)
Nummer:prEN ISO 26082-1
Kommitté:SIS/TK 158
Sista svarsdatum:den 21 maj 2018
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.