Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - Bestämning av smältegenskaper (smälttemperatur eller smältintervall) för delkristallina polymerer med kapillarrör och polarisationsmikroskopi
Nummer:ISO/DIS 3146
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 26 jan 2021
Sista svarsdatum:den 1 apr 2021
Ämnesområden:Plast: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies two methods for evaluating the melting behaviour of semi-crystalline polymers.
Melting temperatures determined by the different methods usually differ by several kelvins for the reasons explained in the introduction.
Method A: Capillary tube
This method is based on the changes in shape of the polymer. It is applicable to all semi-crystalline polymers and their compounds.
NOTE 1 Method A can also be useful for the evaluation of the softening of non-crystalline solids.
Method B: Polarizing microscope
This method is based on changes in the optical properties of the polymer. It is applicable to polymers containing a birefringent crystalline phase. It may not be suitable for plastics compounds containing pigments and/or other additives which could interfere with the birefringence of the polymeric crystalline zone.
NOTE 2 Another method applicable to semi-crystalline polymers is described in ISO 11357-3, Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.