Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - Mätning av resistivitet hos ledande plaster
Nummer:ISO/DIS 3915
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 15 jan 2021
Sista svarsdatum:den 18 mar 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the requirements for the laboratory testing of the resistivity of specially prepared specimens of plastics rendered conductive by the inclusion of carbon black. The test is suitable for materials of resistivity less than 106 Ω⋅cm (104 Ω⋅m). The result is not strictly a volume resistivity, because of surface conduction, but the effects of the latter are generally negligible.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.