Detaljer om förslaget

Svensk titel: Intelligenta transportsystem -
Nummer:ISO/DIS 22085-3
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 255
Namn på kommittén:Intelligenta transportsystem
Publicerat:den 22 okt 2020
Sista svarsdatum:den 15 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the data structure and data exchange procedure related to the micro-mobility service applications utilizing P-ITS-S (i.e. nomadic devices) including car sharing, parcel delivery, last & first mile connections. In addition, this document also delivers related standards required to develop and operate the service platform between nomadic device and micro mobility with intelligent transport systems (ITS) technologies, which would undertake joint work with ISO Technical Committee 204 (ISO/TC204) – Intelligent Transport Systems (ITS).

This document defines the data structure and data exchange procedures based on dataset and messages which are defined in DIS 22085-2.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.