Detaljer om förslaget

Svensk titel: Hydrometri - Termer och symboler
Nummer:prEN ISO 772
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 432
Namn på kommittén:Hydrometri
Publicerat:den 22 okt 2020
Sista svarsdatum:den 21 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard gives terms, definitions and symbols used in standards in the field of hydrometry.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.