Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vätgasbränsle - Produktspecifikation och kvalitetssäkring - Proton exchange membrane (PEM) bränsleceller för vägfordon
Nummer:prEN 17124
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 289
Namn på kommittén:Gassystem
Publicerat:den 22 okt 2020
Sista svarsdatum:den 7 dec 2020
Ämnesområden:, Flytande bränslen
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This draft European standard specifies the quality characteristics of hydrogen fuel and the corresponding quality assurance in order to ensure uniformity of the hydrogen product as dispensed for utilization in proton exchange membrane (PEM) fuel cell road vehicle systems.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.