Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/IEC DIS 18181-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 302
Namn på kommittén:Multimedia, kodning och representation
Publicerat:den 22 okt 2020
Sista svarsdatum:den 21 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document is part of a series of standards denoted JPEG XL. This document describes JPEG XL Part 2 (ISO/IEC 18181-2), the Transport and Container formats for JPEG XL codestreams as specified in ISO/IEC 18181-1. This provides a way to add metadata and extensions to JPEG XL codestreams. A file as described by this document is called a JPEG XL file.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.