Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 2-1: Egenskaper och kännetecken - Flänssmörjmedel
Nummer:prEN 15427-2-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnväg, tunnelbana och spårväg
Publicerat:den 21 okt 2020
Sista svarsdatum:den 10 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the requirements of lubricants intended for lubrication of the wheel-rail interface between the wheel and the rail (active interface) applied either directly or indirectly to the wheel or to the rail.

It outlines the information required for most approval procedures, the method of testing and routine control/monitoring of the lubricant.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.