Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 1-1: Utrustning och applikation - Flänssmörjmedel
Nummer:prEN 15427-1-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnväg, tunnelbana och spårväg
Publicerat:den 21 okt 2020
Sista svarsdatum:den 10 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document is limited to specifying the requirements when applying lubricant to the interface between the wheel flange and the rail (active interface), either directly or indirectly to the wheel flange or to the rail and includes both trainborne and trackside solutions.

This document only covers the equipment and application of lubricant to the active interface.

This document defines:

— the characteristics that systems of lubrication of the wheel-rail interface shall achieve, together with applicable inspection and test methods to be carried out for verification;

— all relevant terminology which is specific to the lubrication of the wheel-rail interface.

This document only applies to the mainline railway.

NOTE This document can also be used for other railways, e.g urban rail.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.