Detaljer om förslaget

Svensk titel: Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av hygroskopiska sorptionsegenskaper
Nummer:prEN ISO 12571
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 189
Namn på kommittén:Innemiljö och energianvändning i byggnader
Publicerat:den 21 okt 2020
Sista svarsdatum:den 15 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies two alternative methods for determining hygroscopic sorption properties of porous building materials and products:

a) using desiccators and weighing cups (desiccator method);

b) using a climatic chamber (climatic chamber method).

The desiccator method is the reference method.

This International Standard does not specify the method for sampling.

The methods specified in this International Standard can be used to determine the moisture content of a sample in equilibrium with air at a specific temperature and humidity.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.