Detaljer om förslaget

Svensk titel: Det termiska klimatets ergonomi - Värdering av termiskt klimat i fordon - Del 4: Bedömning av termisk komfort med försökspersoner
Nummer:ISO/DIS 14505-4
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 380
Namn på kommittén:Ergonomi
Publicerat:den 21 okt 2020
Sista svarsdatum:den 10 dec 2020
Ämnesområden:Ergonomi, Fordon: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

A human-shaped thermal manikin was designed to conduct assessments of the thermal environment from an ergonomic viewpoint. ISO 14505 part 2 defines the index of the environment, also referred to as the equivalent temperature, measured by such a manikin. Part 4 provides guidelines for extending this definition to predictive purposes and specifies a standard prediction method for the assessment of thermal comfort in vehicles using numerical calculations. Specifically, the following section sets forth a simulated numerical manikin as a viable alternative to the thermal manikin for the purpose of calculating the equivalent temperature.

This portion of ISO 14505 was written with the supposition this standard will be applied to various situations such as the following:

— in the case of experimental facilities that are not prepared,

— in the case of prototypes that are incomplete,

— in the case of conditions that are difficult to simulate in controlled experimental settings,

— in the case that occupants are extrapolated to unknown or virtual Environments.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.