Detaljer om förslaget

Svensk titel: Tobak och tobaksvaror - Bestämning av bredden på strängarna av skuren tobak - Tillägg 1
Nummer:ISO 20193:2019/DAmd 1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 442
Namn på kommittén:Tobak
Publicerat:den 14 okt 2020
Sista svarsdatum:den 1 dec 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.